I ridning skråstilling av hesten, i dressurridning spesielt en sidebevegelse hvor hestens forpart og bakpart følger hvert sitt spor.