Trapp, platåbasalt. Hvor flere lavastrømmer ligger over hverandre oppstår det en trappetrinnstopografi. Trapp er så gått over til å betegne selve lavabergarten. Se basalt.