transportkriminalitet

Artikkelstart

Transportkriminalitet er en fellesbetegnelse på en rekke kriminelle forhold innen transportsektoren. Begrepet dekker for eksempel sosial dumping, brudd på arbeidstidsordninger, brudd på kjøre- og hviletider, ulovlige lønns- og arbeidsforhold, miljøkriminalitet, uakseptable arbeidsforhold, trygdemisbruk og skatteunndragelser.

Lønn til sjåfører utgjør en stor del av kostnadene ved transport av personer og gods. Det er avdekket at kriminelle aktører skaffer seg et fortrinn i konkurransen ved å benytte sjåfører fra land med lavt lønnsnivå ved transportoppdrag i Norge. Kriminalitet begått innenfor transportnæringen kan få alvorlige følger for trafikksikkerheten.

Flere offentlige tilsyn og fagetater samarbeider om å avdekke slike forhold og har en egen tverrfaglig ekspertgruppe som arbeider med enkeltsaker. Statens vegvesen koordinerer etatenes arbeid mot transportkriminalitet. Virksomheter som driver med ulike former for transportkriminalitet er gjerne godt organisert og er vanskelig å avsløre. Utenlandske aktører gjør også at det er vanskelig å avsløre lovbrudd. Det er også tidkrevende og vanskelig å inndrive bøter som gis til utenlandske aktører.

Det er svært liten risiko for å bli oppdaget for dem som organiserer transportkriminalitet. Det skyldes flere forhold, blant annet at regelverket er fragmentert og ansvaret fordelt på ulike myndigheter.

Ved å tydeliggjøre transportkjøpers plikter vil oppdragsgivere i større grad stille krav til og kontrollere sine hoved- og underleverandører. Dette vil være viktig både for å verne om eget omdømme og for å unngå sanksjoner.

Transportkriminalitet omfatter også ran under trafikk. Det kan skje dersom bilen er uten tilsyn i forbindelse med lossing og lasting og/eller i form av angrep på sjåføren. Lastebiler med last må aldri forlates uten tilsyn. Dersom det likevel skjer må alle dører og luker være låst. Sjåfører bør alltid ta med seg personlige papirer og dokumenter når man forlater bilen. En god regel er også å være forsiktig med hvor man stopper langs veien. Mange sjåfører samarbeider under lange transporter selv om de kan representere forskjellige selskaper. Det at de er flere som parkerer på samme område og følger med på hverandres biler bidrar til å hindre at uvedkommende får tilgang til dyrebar last. Ved mistanke om at det er kriminelle elementer i området bør også politiet kontaktes.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg