Utstyr i satellitt hvor signalet fra sendestasjonen på bakken forsterkes, forskyves i frekvens og sendes til det området på Jorden som transponderen skal dekke. For eksempel vil Thor IIR-satellitten (seThor) ha 24 transpondere, hvorav 15 med en båndbredde på 27 MHz for kommunikasjon og 9 transpondere på 33 MHz for kringkasting. Sendeeffekten for de to transpondertypene er henholdsvis 55 W og 150 W.