Translucent, gjennomskinnelig, slik at lyset slipper diffust igjennom.