Transformering, generell betydning; omforme, omdanne. I elektroteknikken det å omforme spenningen fra et nivå til et annet, for eksempel fra høyspent til lavspent ved hjelp av en transformator.