Transformatorolje, spesialprodukt av mineralolje med høy elektrisk isolasjonsfasthet, anvendes til fylling av transformatorer, oljebrytere og andre elektriske apparater, fortrinnsvis for høyspenning.