Transferaser, hovedklasse av enzymer som katalyserer overføringen av en gruppe (f.eks. en metyl- eller en acylgruppe) fra en forbindelse til en annen. Se også enzymer.