Transacylaser, enzymer som katalyserer overføringen av acylgrupper. Et eksempel er acetyleringen av cholin til acetylcholin. Prosessen foregår ved at eddiksyren først danner et anhydrid med koenzym A. Fra denne intermediære forbindelse overføres så acetylgruppen til cholin, og overføringen katalyseres av en spesiell transacylase.