Tranle er en kløyvd trestokk eller kubbe som ble brukt som gulv- eller brodekke. Tidligere ble tranle brukt til gulv i blant annet låver og løer.