Tranle er en kløyvd trestokk eller kubbe som ble brukt som gulv- eller brodekke. Tidligere ble tranle brukt til gulv i bant annet låver og løer.