Trakégjeller, blad- eller buskaktige hud- eller endetarmsvedheng hos noen insektlarver som lever i vann; et finfordelt trakénett i disse opptar oksygen fra vannet.