Trafikkregulering, tiltak som skal sikre en smidig og sikker trafikkavvikling. Kommer til uttrykk gjennom trafikklovgivningen, f.eks. gjennom trafikkreglene, og ved tiltak truffet under planleggingen og byggingen av veinett, beregnet på å holde trafikkstrømmene atskilt m.m. Trafikkregulering er videre innføring av enveiskjørte gater, forkjørsveier, feltkjøring, forbud mot parkering osv. I de fleste tilfeller er slike reguleringer tilkjennegitt ved trafikkskilt, lyssignal o.l. De kan ha varig karakter eller brukes midlertidig ved f.eks. trafikkulykker.