Trådhinder, tidligere kalt stormhinder, et system av piggtråd festet til pæler eller trær, gjerne som flere gjerder bak hverandre etter et bestemt mønster i en dybde av 10 m eller mer. Brukes som hinder mot angripende infanteri.