Toveiskommunikasjon, begrep fra energibransjen. Med toveiskommunikasjon kan nettselskap eller kraftleverandør bl.a. fjernavlese elektrisitetsmåleren. Mange andre funksjonaliteter er også mulig med toveiskommunikasjon. Se AMS.