Totonac, totonak, indiansk språkfamilie i Mexico under makro-penute phylum; omfatter språkene totonac, som tales av noe over 200 000 mennesker, og tepehua eller tepewa, som tales av ca. 9000, begge i delstatene Veracruz og Puebla. Totonac-folkene er hovedsakelig svedjebrukende småbønder. De er etterkommere av den førspanske sivilisasjonen av samme navn. Tradisjonen kan føres tilbake til iallfall 300 e.Kr. Det første viktige senter var Tajín med en kjent nisjepyramide. Senere ble Cempoala ved kysten tyngdepunktet for totonac-kulturen. På begynnelsen av 1500-tallet skal Cempoala ha hatt 30 000 innbyggere som var tributtpliktige til mexica, og totonacene sluttet seg til spanierne som allierte og hjelpetropper.