Populær betegnelse på pengeinnkrever, som på vegne av en kreditor «oppmuntrer» debitor til å betale sin gjeld, til dels ved truende opptreden.