Tetrigidae insektfamilie i ordenen gresshopper. Over 1000 arter er kjent i verden, derav 3 fra Norge. Familien kjennes fra andre gresshopper ved at halsskjoldet er torne¬formet forlenget over bakkroppen. Artene er oftest vernefarget i spraglete brunt og grått. De har ingen sang (i allefall ikke hørbar), og er unike idet de overvintrer som nymfer og voksne, ikke som egg. Torngresshoppene er således de eneste voksne gresshopper man kan se i Norge om våren og på forsommeren. Noen lever på tørre steder, andre på fuktige. Noen har et halvt akvatisk levevis der de lever av alger og vannmoser.