Topplerke, fugleart i lerkefamilien. Den ligner i farger og størrelse sanglerke (vanlig lerke), men har en markert fjærtopp på hodet. Hekker i det meste av Europa og Nord-Afrika nord til Sør-Skandinavia. Var kjent som hekkefugl i Oslo frem til ca. 1970. Den har hekket ved Hamar (1973), men er nå forsvunnet som norsk hekkefugl. Er observert spredt over hele landet, ofte i industriområder, men det foreligger bare et tjuetalls funn etter 1977.