Topphjort, partået klovdyrart i hjortefamilien. Pelsfargen er mørkt sjokoladebrun med grått på hode og hals. Buksiden, ørespissene og undersiden av halen er hvite. Skulderhøyde 63 cm, vekt ikke kjent. Geviret er lite og uten forgreninger, ofte helt skjult av hårtopper oppe på pannen. Overkjevens hjørnetenner danner hos hannen ca. 25 mm lange støttenner. Forekommer i skogområder, opp til ca. 4600 m o.h. Utbredt i Kina og Myanmar.