Beskrivelse av ulike måter å legge ut kablingen til et lokalt datanettverk på, som buss, ring eller stjerne. I en buss legges det ut én kabel som alle tilknytningspunktene (nodene) kobles til. I en ring er den sammenkoblende kabelen en lukket ring. I en stjerne kobles alle nodene til én sentralt plassert enhet, enten en hub eller en svitsj. Valg av topologi følger ofte valget av grunnleggende teknologi. I større installasjoner er det vanlig med blandede løsninger.