Tonsiller er lymfatisk vev hos mange virveldyr, og det samme som mandler.