Tolkning er den mening som tillegges ett ord, en betegnelse, en tekst og lignende. Se fortolkning og juridisk tolkning.