Toleppet, betegnelse for en sambladet blomsterkrone som er delt i en over- og en underleppe, skilt av et «svelg». Finnes bl.a. hos leppeblomstfamilien og mange planter i maskeblomstfamilien og kjempefamilien.