Tokay, krypdyrart i familien gekkoer. Den største arten av gekkoene, omkring 30 cm lang. Den er gråblå med røde og blå flekker og lever i subtropiske områder av Sørøst-Asia. Lever mest av insekter, mus og andre smådyr. Legger 2–3 egg i bergsprekker og under hus. Kan være nokså aggressiv, og ansees noen steder feilaktig som giftig, betraktes andre steder som lykkedyr. Navnet er en imitasjon av hannens skrik.