Toe-in, engelsk uttrykk for den plogstilling forhjulene normalt inntar på en bil under kjøring rett frem. Måles ved forstillingskontroll og har betydning for dekkslitasje og styring. Kalles på norsk spissing.