Todier er en familie av fugler i ordenen råkefugler. Den omfatter 5 arter, alle med tilhold i Vestindia. Todiene er små, 10–11 cm lange, med bredt nebb, kort hale, avrundede vinger og korte ben. Fjærdrakten er grønn på oversiden og lys på undersiden. Karakteristisk er også den rødbrune strupeflekken.