Toastmaster, seremonimester; den person som på en fest ordner talenes rekkefølge og introduserer hver taler.