Tjag, samlenavn på tett vegetasjon av urteaktige planter, særlig om store bregner som ormetelg og einstape. Opptrer i stedsnavn, f.eks. Kjaglidalen i Bærum.