Tjærepreparater er legemidler som inneholder tjære eller destillasjonsprodukter av tjære. De brukes utvortes ved visse hudsykdommer, særlig psoriasis.