Tiriltunge, planteslekt i erteblomstfamilien med gule blomster i skjerm eller hode. Bladene er tilsynelatende trekoblet, men er egentlig finnet med to par jevnstore finner. Ca. 100 arter i Europa, Asia og Afrika. Flere er viktige fôrplanter. I Norge er det funnet fire arter, de vanligste er fôrtiriltunge og særlig tiriltunge, L. corniculatus, som finnes i hele landet, på fjellet går den opp til 1350 moh. Tiriltunge har mange dialektnavn, bl.a. hanakam, katteklo, kjerringtann, mariagullsko og tykjilgress.