Tioredoksin, små proteiner som deltar i redoksreaksjoner med andre proteiner og som finnes i alle levende organismer. Hos planter kan tioredoksin gi lysavhengig aktivering eller inaktivering av enzymer.