Tiokinaser er enzymer som katalyserer aktiveringen av fettsyrer. Denne aktivering består i at fettsyrene reagerer med ATP (adenosintrifosfat) slik at det dannes et fettsyre-adenylat. Denne intermediære forbindelse reagerer så med koenzym A, som danner en tioester med syregruppen i fettsyren. Herved blir fettsyren metabolsk aktiv.