Tiobarbitursyre brukes som et mål på harskning. Malondialdehyd, som er et produkt av lipidoksidasjon, reagerer med tiobarbitursyre og kan derfor måles (ved hjelp av destillasjon). TBA-verdier uttrykkes i milligram malondialdehyd per kilo (kjøtt).