Timoteifluer, og Nanna flavipes, to tovingearter i familien Scathophagidae. De voksne fluene er 4–6 mm lange, gråsvarte og med henholdsvis svarte ben med rødgul ring og gule ben. Larvene blir opptil 6–7 mm lange, gulhvite og fotløse. De lever innenfor bladskjeden, hvor de gnager på akset før aksskyting, én larve i hvert aks. Vanlig over hele landet som skadedyr på enggress til frøavl, spesielt timotei. Enkelte år kan lokalt opptil 50 % av frøet gå tapt.