Stoffer som tilsettes betong og mørtel under blandingen for å forbedre enkelte materialegenskaper, f.eks. smidighet og frostbestandighet.