Tigerfrosk, amfibieart i familien ekte frosker. En stor froskeart som er vanlig i India og Sørøst-Asia. Den er brungrønn med brune eller grønne flekker på ryggen. Rovfrosk som spiser andre frosk. Lever ved eller i vann og spises av lokalbefolkningen. Brukes som forsøksdyr i laboratorier.