Tidskonto, permisjonsordning i forbindelse med fødsel og adopsjon; gjør det mulig å forlenge perioden med fødselspenger med inntil to år ved at man kombinerer nedsatt arbeidstid med reduserte fødselspenger. Se folketrygden (Ytelser ved fødsel og adopsjon).