Tidsjevning, forskjellen (i middeltid) mellom den sanne sols og middelsolens timevinkel. Skyldes at døgnene ikke er like lange. I februar er Solen lengst øst for middelsolen slik at våre middeltidsur ved Solens kulminasjon (sann middag) må vise noen (høyst 14) minutter over 12 (lokaltid) eller over det kulminasjonsklokkeslett som svarer til den valgte tidsmeridian. I november går tidsjevningens høyeste verdi (16 min) til motsatt side. Tidsjevningen er null fire ganger i året: 15. april, 14. juni, 1. sept. og 24. des. Datoene kan skifte én dag til hver side fra år til annet.