Tidsbestemmelse, bestemmelse av klokkeslett ved observasjon av himmellegemer. Den nøyaktigste metode er å bestemme kulminasjonstiden for en stjerne med kjent rektascensjon ved hjelp av et passasjeinstrument oppstilt i meridianen. Den kulminerende stjernes rektascensjon er lik klokkeslett etter stjernetid.