tidlig kristen kunst

Orantskikkelsen er karakteristisk for tidlig kristen kunst. Freske fra Priscilla-katakomben i Roma fra slutten av 200-tallet

Av /KF-arkiv ※.

Santa Sabina i Roma, en tidlig kristen basilika, bygd 422–432

Av /KF-arkiv ※ Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005–2007.

Elfenbensskrin med motiver fra Det gamle og Det nye testamentet fra rundt 365. Museo Civico i Brescia

Av /KF-arkiv ※.

Santa Sabinas interiør

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Tidlig kristen kunst er kristen kunst inntil omlag 500 etter Kristus.

Billedkunst

En spesifikk kristen billedkunst kan spores tilbake til litt før 200 e.Kr. Stilistisk følger den utviklingen av samtidig romersk kunst. Fra denne overtar den også symbolske og dekorative motiver. Inspirerende var antagelig også billedkunsten som ble utviklet i visse jødiske samfunn som hadde overtrådt det tradisjonelle billedforbudet. De eldste monumentene, katakombemalerier og freskene i et lite huskapell i Dura-Europos i Syria, viser et rikt utvalg av bibelske scener hvor mirakler dominerer. I tillegg kommer symbolske figurer som for eksempel den gode hyrde.

Med kristendommens gjennombrudd under Konstantin den store ble det utviklet monumentale komposisjoner i de store, nye kirkene som reiste seg utover på 300-tallet. Mosaikkene spiller en dominerende rolle. Gulvmosaikker har gjerne løsere komposisjoner med figurene plassert i felter eller spredt jevnt ut over flaten. I dem finnes det relativt få bibelske scener, da man ville unngå å trå på de hellige personer. Symbolske og dekorative motiver dominerer.

Veggmosaikkene, som var konsentrert over søyleradene i kirkens midtskip, i apsis og på triumfbuen foran denne, synes tidlig å ha fått en mer dogmatisk ikonografi. Et eksempel er Santa Maria Maggiore i Roma (430-årene) med scener fra Det gamle testamentet over søylene og scener fra Jomfru Marias liv og Jesu barndom på triumfbuen. Kristne motiver gjorde sitt inntog også i tekstilkunsten og i bokmaleriet, hvor de ledsaget Den hellige skrift.

Skulptur

Rundskulptur spilte en beskjeden rolle i tidlig kristen kunst. Noen statuetter med religiøse motiver er bevart, ellers dominerer relieffene, særlig sarkofagrelieffer. Fra siste halvdel av 200-tallet kjenner man sarkofager med kristne motiver, men først med Konstantins toleranseedikt av 313 kan man tale om noen større produksjon. I begynnelsen dominerte mirakler og scener fra Jesu og apostlenes liv. Scenene er sidestilt på sarkofagfronten og går over i hverandre uten tydelig skille. Mot midten av 300-tallet ble det mer vanlig å dele opp sarkofagfronten ved hjelp av trær, søyler og lignende, og motivene ble mer dogmatiske. 300-tallet var den store perioden for tidlig kristne sarkofager, siden gikk produksjonen tilbake. Fra 400-tallet er det blant annet bevart en del sarkofager fra Ravenna, mange med symbolske motiver (lam, due). De er muligens inspirert av bysantinsk kunst. Det ble også skapt dekorative arkitektoniske relieffer til kirker samt relieffer i tre (dørene fra Santa Sabina i Roma og Sant'Ambrogio i Milano) og elfenben, sistnevnte er hovedsakelig diptykher og bokomslag.

Arkitektur

Monumental kristen arkitektur ble først mulig under Konstantin. Den mest typiske representanten for denne arkitekturen er basilikaen. Dens inspirasjonskilder er noe uklare. Både den romerske torgbasilikaen, forskjellige romerske kultbygninger utenom det vanlige, gresk-inspirerte templer og muligens også visse representative deler av keiserpalasset kan ha spilt en rolle.

Rundbygninger ble mest benyttet til gravbygninger og baptisterier. En langskipet bygning og en rundbygning ble etter hvert kombinert, som i Den hellige gravs kirke i Jerusalem eller Fødselskirken i Betlehem. På 300-tallet fantes kupler og hvelv så godt som bare i rene sentralbygg, men på 400-tallet ble kuppelen innført også i korsformede kirkerom. Et tidlig eksempel er Hosios Loukas i Saloniki. Denne kirketypen ble videreutviklet og fikk stor betydning i bysantinsk arkitektur.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Bay, Sv. Aage: Den første kristne kunst : romersk katakombemaleri og sarkofagskulptur, 1975, isbn 87-7492-146-0, Finn boken
  • Beckwith, John: Early Christian and Byzantine Art, 2nd ed., 1979, Finn boken
  • Grabar, Andre: The beginnings of Christian art 200-395, 1967, Finn boken
  • Krautheimer, Richard: Early Christian and Byzantine architecture, 4th ed., 1986, isbn 0-300-05296-0, Finn boken
  • L'Orange, H.P.: Fra antikk til middelalder, 1943, Finn boken
  • Mathews, Thomas F.: The clash of gods : a reinterpretation of early Christian art, rev. ed., 1999, isbn 0-691-00939-2, Finn boken
  • Meer, Frederik van der: Early Christian art, 1967, Finn boken
  • Nordhagen, Per Jonas: Roma og Konstantinopel : maleri og mosaikk : forskningshistorie omkring tidligmiddelalderens maleri, 1983, isbn 82-00-06275-9, Finn boken
  • Torp, Hjalmar: Europas kunst i tidlig middelalder, 1963, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg