Tibetantilope, også kalt chiru, Pantholops hodgsoni,partået klovdyrart i oksefamilien. Pelsen er sandfarget. Ansiktet er mørkt hos hanner. Halespeilet er stort. Ører og hale er korte; nesesekkene kan blåses opp så de blir store som dueegg. Kroppslengde omkring 170 cm, skulderhøyde 90–100 cm, vekt 25–50 kg; hanner er størst. Hornene er svarte og 50–70 cm lange. Utbredt i høyereliggende områder i Tibet og Kina. Utsatt for kraftig forfølgelse pga. hårene i pelsen som spinnes til en svært fin ull, shahtoosh.