Thoroldhjort, partået klovdyrart i hjortefamilien. Pelsen er brunfarget på ryggsiden, kremfarget på undersiden. Den er hvit på snute, lepper, hake og strupe samt på en flekk ved øret. Ørene er smale og lansettformede. Geviret er grenet med 10 takker. Hos hannen er skulderhøyden rundt 125 cm og vekten ca. 200 kg; hunnen er en del mindre. Forekommer i Tibet og sentrale Kina.