Thomsongaselle, partået klovdyrart i oksefamilien, en av de vanligste gaselleartene i Øst-Afrika. Pelsen er klart gulbrun, med et bredt iøynefallende mørkt bånd langs sidene og en fremtredende ansiktstegning. Halen er svart uten hvitt rundt haleroten (i motsetning til grantgasellen, som er svært lik). Thomsongasellen har kraftige, vertikalt stående horn med tydelige ringfurer. Hunnen har mindre kraftige horn enn hannen. Kroppslengde 80–110 cm, skulderhøyde 55–65 cm, hale 10–27 cm, vekt 15–30 kg. Hornene er svakt S-formede med 15–18 tverringer, 25–43 cm lange hos hanner, 7–15 cm hos hunner. Opptrer vanligvis i mindre flokker, men flokker på mange hundre dyr forekommer. Føden er variert, men vesentlig gress. Forekommer i åpent terreng, gressletter. Utbredt i Øst-Afrika; Tanzania, Kenya og Sudan.