Thomasstål er stål som er fremstilt ved thomasprosessen.