Tholos, rundbygning, dels brukt om tumulusgraver eller underjordiske kuppelgraver av rund form, dels om rundtempler med søyleomgang. Sistnevnte type er kjent fra arkaisk tid av.