Third stream music, betegnelse lansert av Gunther Schuller omkring 1960; henspiller på en musikkform som blander europeisk kunstmusikk og jazz.