Thigmotropisme, vekstbevegelse hos planter fremkalt ved ensidig berøring. Dette er vel kjent hos mange klatreplanter som har slyngtråder, f.eks. villvin, erteplanter. Ved slyngtrådenes hjelp får planten feste og kan vokse uten å måtte produsere kraftige stengler. Den unge slyngtråden utfører en rytmisk sirkel- eller ellipseformet bevegelse. Når den støter mot en gjenstand krummer den seg mot sin morfologiske underside og tvinner seg gjentatte ganger om støtten. Denne reaksjonen kommer fra ca. 1/2 minutt til flere timer etter berøringen. Også lengre nede på slyngtråden kan det skje en opprulling, slik at plantens feste blir elastisk fjærende. Krumningen omkring støtten skyldes at veksten på oversiden av slyngtråden er større enn på undersiden. Det er sannsynlig at plantehormonene auxin og etylen spiller en rolle her, men ellers er forholdene langt fra klarlagt. I noen tilfelle er krumningens retning avhengig av hvilken side av slyngtråden som berøres (egentlig thigmotropisme). I andre tilfeller er den bestemt av egenskaper ved organet og skjer da alltid i samme retning (thigmonasti).