Thecodont, betegnelse på tenner som har rotpartiet senket ned i fordypninger, alveoler, i kjevebena. Forekommer hos enkelte krypdyr (krokodiller) og hos alle pattedyr. Se også tenner.