Teutonisk, som gjelder teutonerne; også: (typisk) tysk.