Tettegress, eller tettegras, planteslekt i blærerotfamilien, 46 insektetende arter, de fleste i nordlige tempererte strøk. Bladene sitter i rosett ved grunnen av stengelen, de er klebrige og fanger insekter og andre smådyr som planten fordøyer ved hjelp av sekreter (jf. insektetende planter). I Norge tre arter. Vanlig tettegress, P. vulgaris, med mørkeblå blomst, er vanlig over hele landet. Fjelltettegress har gulhvit blomst, og vokser i grensefjellene mellom Hedmark og Sør-Trøndelag og i Nord-Norge. Sjeldnest er dvergtettegress, som har blekfiolett blomst og som vokser på torvmosetuer på fjellmyrene i nordre delen av Østlandet, i Trøndelag, Troms og Finnmark. Tettegress brukes blant annet i produksjonen av tjukkmjølk.